Huurrechten benzinestation locatie E. 'Hooglanderveen'
Gelegen aan de westzijde van de rijksweg A28 ter hoogte van hectometerpaal 29.1
te Amersfoort

Teruggetrokken

Teruggetrokken uit de veiling 2017.

E. Hooglanderveen 1 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de westzijde van de rijksweg A28 ter hoogte van hectometerpaal 29.1, Amersfoort

Teruggetrokken: locatie Hooglanderveen

Bij het verzamelen van de informatie voor het biedboek van locatie Hooglanderveen is voor het Rijksvastgoedbedrijf duidelijk geworden dat deze locatie niet kan worden geveild.

Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven dat een uitgifte van een 15-jarig huurrecht (periode december 2017 tot december 2032) niet aan de orde kan zijn vanwege het ver gevorderde stadium van de aanpak van het ‘A28/A1 project knooppunt Hoevelaken’. Daarbij is aangegeven dat de geplande werkzaamheden in de periode 2021–2023 worden uitgevoerd. Vanwege deze planning van Rijkswaterstaat, komt het er op neer dat de locatie Hooglanderveen binnen enkele jaren (verwacht wordt na circa 4 tot 6 jaar) geamoveerd dient te worden en - na eventuele bodemsanering – tot genoegen van de Staat/Rijkswaterstaat dient te worden opgeleverd. Hiermee lijkt een aaneengesloten verhuurperiode van vijftien jaren als veilingobject – op voorhand – onmogelijk te zijn.

Verder is het nog onzeker of er een ‘vervangende verzorgingsplaats’ deel uit zal maken van het Trac├ębesluit. En mocht een ‘vervangende verzorgingsplaats’ eventueel wel worden ingepland, dan is het eveneens op voorhand zeer waarschijnlijk dat het moment van realisering van die eventuele ‘vervangende verzorgingsplaats’ in tijd veel later zal plaatsvinden dan de oplevering van de bestaande verzorgingsplaats.

Op basis van het bepaalde in artikel 5 lid 7 sub b van de ‘Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen’ zal het Rijksvastgoedbedrijf – gelet op de door Rijkswaterstaat verschafte informatie – de 15-jarige huurrechten van de locatie ‘Hooglanderveen’ niet betrekken bij de veiling (2017).

Het gebruik zal door NRGValue Tankstations Nederland B.V. / Esso kunnen worden voortgezet onder de thans geldende publiekrechtelijke (wbr) vergunning en de privaatrechtelijke (huur) overeenkomst.

Veiling huurrechten benzinestations

Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in werking getreden. Het doel van deze wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot deze markt. De overheid beoogt dit te bereiken door het huurrecht voor een periode van maximaal 15 jaren op alle locaties (circa 250) voor een benzinestation langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die in de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten. De opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht komt ten goede aan de bestaande wederpartij van de Staat. Bij de locaties die voor de tweede keer (tweede ronde) worden geveild komt de opbrengst ten goede aan de Staat.

Dit jaar zullen de huurrechten voor 14 benzinestationlocaties worden geveild op 13 september 2017. In een eerder stadium was sprake van 16 locaties die dit jaar zouden worden geveild. In verband met geplande werkzaamheden aan rijkswegen zijn 2 locaties uit de veiling teruggetrokken.

Bij deze vijftiende veiling is voor het eerst sprake van acht locaties die voor de tweede ronde worden geveild. Deze locaties worden aangeduid als servicestation en zullen in een aparte ronde geveild worden.

Ronde 1: huurrechten voor 6 locaties voor een benzinestation langs rijkswegen
A. Locatie ‘De Gagel’, Landerd (A50)
B. Locatie ‘Hank’, Werkendam (A27)
C. Locatie ‘Dekkersland’, Staphorst (A28)
D. Locatie ‘Hoge Kwel’, Hollands Kroon (A7)
E. Locatie ‘Hooglanderveen’, Amersfoort (A28) - Teruggetrokken
F. Locatie ‘Han Stijkel’, Noordoostpolder (A6)
G. Locatie ‘Sassenheim’, Teylingen (A44)

Ronde 2: huurrechten voor 8 locaties voor een servicestation langs rijkswegen
H. Locatie ‘Mandelan’, Leeuwarden (A32)
I. Locatie ‘Nijpoort’, De Bilt (A27)
J. Locatie ‘Langveld’, Heerlen (A76)
K. Locatie ‘Amstelveen zz’, Amstelveen (A9) - Teruggetrokken
L. Locatie ‘De Beerze’, Bladel (A67)
M. Locatie ’T Goor’, Bladel (A67)
N. Locatie ‘Bloksloot’, De Fryske Marren (A7)
O. Locatie ‘De Mussels’, Midden-Drenthe (A28)
P. Locatie ‘Stienkamp’, De Fryske Marren (N31)

Belangrijke data

Eind mei 2017
Biedboeken beschikbaar.

14 juli 2017
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Op 4 augustus wordt gecommuniceerd over de toelating tot de veiling.

25 augustus 2017
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

29 augustus 2017
Loting voor het bepalen van de volgorde waarop de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers van de veiling.

13 september 2017
Veiling huurrechten 14 benzinestationlocaties.

Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u onder andere de brochure Veiling huurrechten bezinestations 2017.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (5 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. P.H. Braaksma LL.B
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod