Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 4 juni 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de overeenkomsten voor onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor Dinsdag 4 juni 2024, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond bij het Twentekanaal nabij Molendijk 1, kadastraal bekend gemeente Gorssel, sectie G, nummers 273, 275 en 414 allen gedeeltelijk, ten behoeve van een tuin, zaaknummer 7131477, argument 1.A Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-);

• Oppervlakte grond bij de A15 te Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie C, nummer 6759 gedeeltelijk, ten behoeve van een bochtoptimalisering, zaaknummer 8208529, argument 1.A Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-);

• Oppervlakte grond van het militair oefenterrein Havelte Oost, kadastraal bekend gemeente Havelte, sectie C, nummer 2832 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van een zomerkamp van 12 t/m 20 juli 2024 met 20 personen, zaaknummer 6316354, argument 1.A Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-) en Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Oppervlakte grond gelegen bij Wilhelminadijk 7 te Haghorst, kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie N, nummer 1878 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van een hardloopwedstrijd, zaaknummer 4851413, argument 1.A Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Oppervlakte grond gelegen op de rechteroever nabij km 28,4 van rivier de Maas in de gemeente Stein, kadastraal bekend Elsloo, Sectie C, Nummer(s) 3606 en 3609 beide gedeeltelijk, ten behoeve van een ééndaagse festival Conincx op 7 juli 2024, zaaknummer 4904172, argument 1.A Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-) en Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Oppervlakte grond van het terrein van Kroondomein 't Loo, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie D, nummer 6226 gedeeltelijk, ten behoeve van het houden van een zomerkamp van 6 juli tot en met 3 augustus 2024 voor ongeveer 100 kinderen, zaaknummer 1484556, argument 1.A Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Oppervlakte grond van het militair oefenterrein Ginkelse Heide, ten behoeve van het parkeren van circa 120 historische militaire voertuigen op 21 september 2024, zaaknummer 6254603, argument 1.A Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Oppervlakte grond gelegen op het militair oefenterrein Havelte Oost en West, ten behoeve van een wandeltocht op 22 en 23 mei 2024 met circa 100 wandelaars, zaaknummer 8742238, argument 1.A Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op Dinsdag 4 juni 2024. Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart
Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van twintig werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen, dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod