Huurrecht benzinestation locatie 8. ‘Tolnegen’
gelegen aan de noordzijde van de rijksweg A1 ter hoogte van hectometerpaal 62.1 (Li)
te Stroe

Verwacht

De veiling huurrechten benzinestations vindt plaats op 11 september 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de noordzijde van de rijksweg A1 ter hoogte van hectometerpaal 62.1 (Li), Stroe

Benzinestation locatie 8. 'Tolnegen'

Locatie 'Tolnegen' is gelegen aan de noordzijde van de rijksweg A1 ter hoogte van hectometerpaal 62.1 (Li).

Veiling huurrechten benzinestations
Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (in deze brochure verder aan te duiden als: de Wet) in werking getreden. Het doel van de Wet is het vergroten van de prijsconcurrentie op, en het verruimen van de toetredingsmogelijkheden tot de markt van de verkoop van motorbrandstoffen langs wegen in beheer bij het Rijk. Deze doelen vloeien voort uit het project getiteld Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) Benzinemarkt. De overheid beoogt met de Wet deze doelen te bereiken door het huurrecht voor een periode van 15 jaren op alle locaties (circa 225) voor een verkooppunt van motorbrandstoffen (verder: benzinestation) langs rijkswegen aan de hand van een vastgesteld schema te veilen.

De veiling zal openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht. Met de partij die op de veiling het hoogste bod op een huurrecht uitbrengt, zal een huurovereenkomst worden gesloten.

Als de bestaande wederpartij van de Staat niet zelf het hoogste bod uitbrengt, komt de opbrengst van de eerste ronde van de veiling van het huurrecht ten goede aan de bestaande wederpartij.
Als de bestaande wederpartij zelf de hoogste bieder is, betaalt deze in de eerste ronde het verschil tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod, met een maximum van 30% van het eigen bod, aan de Staat. De opbrengst van locaties die in de tweede ronde worden geveild, komt volledig ten goede aan de Staat.

Bij deze tweeëntwintigste veiling worden totaal negen locaties geveild. Éen locatie wordt voor het eerst geveild, deze locatie wordt aangeboden in Ronde 1. Acht locaties zijn al eens eerder geveild (of vallen niet onder de overgangsbepalingen van de Wet), deze locaties worden aangeboden in Ronde 2. De veiling vind plaats op 11 september 2024.

Ronde 1

Locatie 1 ‘Hooglanderveen’, Hooglanderveen (A28)

Ronde 2

Locatie 2 ‘Bornheim’, Wezep (A28)
Locatie 3 ‘De Watering’, Oostzaan (A8)
Locatie 4 ‘Hellevliet’, Harmelen (A12)
Locatie 5 ‘Hondsiep’, Haps (A73)
Locatie 6 ‘Knorrestein, Zoetermeer (A12)
Locatie 7 ‘Panjerd’, Veeningen (A28)
Locatie 8 ‘Tolnegen’, Stroe (A1)
Locatie 9 ‘Wouwse Tol’, Bergen op Zoom (A58)

Veilingvolgorde
De volgorde waarin de huurrechten van de locaties worden geveild, zal de notaris bij loting vaststellen. De loting is openbaar en kan op verzoek worden bijgewoond. De uitslag van de loting wordt gepubliceerd op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Belangrijke data

Eind mei 2024
Biedboeken online beschikbaar.

12 juli 2024
Uiterste datum indienen toelatingsformulier en bijlagen. Uiterlijk 9 augustus 2024 wordt de mededeling over de toelating tot de veiling gedaan.

23 augustus 2024
Voor de toegelaten deelnemers is dit de uiterste betaaldatum voor het entreegeld.

27 augustus 2024
Loting voor het bepalen van de volgorde waarin de huurrechten worden geveild.
Verzending biedkaarten aan de toegelaten deelnemers.

11 september 2024
Veiling huurrechten 9 benzinestation locaties.

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden, toelatings- en veilingprocedure? Onder de button 'download meer informatie' vindt u de brochure Veiling huurrechten benzinestations 2024.

Meer informatie over de veiling van huurrechten van benzinestation locaties is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Toelating
  •  Gunningsfase

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf - afdeling Verhuur & Zakelijke Lasten
Contactpersoon: Mevr. S.J. Smelt
Telefoon: 088-1158014
E-mailadres: postbus.rvb.benzineveiling@rijksoverheid.nl

Overige locaties

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod