Perceel cultuurgrond Noordoostpolder D 2260 (ged.)
bij Johannes Postweg 7
te Nagele

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 22 maart tot 19 maart 2024
12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
bij Johannes Postweg 7, 8308 PB Nagele
Huidig gebruik:
cultuurgrond
Bestemming:
agrarisch erf
Perceelgrootte:
ca. 0.96.00 ha

Perceel cultuurgrond t.b.v. erfuitbreiding te Nagele

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen gepubliceerd.
Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk * 19 april 2022 om 12.00 uur* (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject. Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35928 (Verkoop), NOP D 2260 (ged.)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel cultuurgrond gelegen bij de Johannes Postweg 7.

  • Omschrijving type vastgoed: cultuurgrond ten behoeve van agrarische erfuitbreiding
  • Adres: bij de Johannes Postweg 7
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder D 2260 (ged.)
  • Perceeloppervlak: 0.96.00 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de zittende erfpachter, ten behoeve van een erfuitbreiding wegens een investering in bedrijfsgebouwen benodigd voor een gezonde voortzetting van het bedrijf.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: J. Krops
E-mailadres: postbus.rvb.biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod