Herenhuis met tuin
Singel 155
te Schiedam

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Singel 155, 3112 GN Schiedam
Bestemming:
Wonen 3
Oppervlakte (BVO):
ca. 205 m²
Perceelgrootte:
ca. 185 m²
Bouwjaar:
ca. 1886

Half vrijstaand herenhuis met tuin nabij centrum en NS station Schiedam centrum

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van gemeente Schiedam en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Makelaardij Wassenaar o.a. via info@makelaardijwassenaar.nl.

Omschrijving
Stap terug in de tijd en dompel je onder in de sfeer en nostalgie die in deze woning bewaard zijn gebleven; mooie statige kamers voorzien van marmeren schouwen, grote raampartijen en gedetailleerde houten deuren.

De breedte van ruim 6 meter vertaalt zich in extra grote vertrekken en brede hallen. Tevens beschikt de woning over een ruime achtertuin (102 m2) en staat middels de overdekte steeg in verbinding met de straat.

Deze ruime woning heeft alles in zich om een fantastisch huis te worden; grote woonkamer en-suite, riante achtertuin, 7 grote slaapkamers, centraal gelegen bij openbaar vervoer, winkels, horeca en theater/bioscoop en uitvalswegen naar de snelweg.

Funderingsherstel
In 2023 is de voorgevel gefixeerd, waarna de bestaande fundering is gestabiliseerd middels schroefinjectiepalen en een constructief gewapende betonvloer van 35 cm met 25 jaar garantie. Op deze vloer ligt een isolatiepakket van ca. 10cm, waarop naar eigen wens een afwerkvloer moet worden aangebracht. Zo is er flexibiliteit in keuzes omtrent leidingen, eventueel vloerverwarming en soort afwerkvloer.

Woning in eigendom bij de gemeente Schiedam. De gemeente stelt voor de verkoop de volgende voorwaarden:
Financieringstoets t.b.v. aankoop
De kandidaat koper dient de financiële haalbaarheid van de bieding vooraf te laten toetsen. Deze financiële check is vereist om uw financiële en economische draagkracht voor de aankoop van het pand aan te tonen.

Bibob procedure
De Bibob-toets maakt deel uit van de verkoopprocedure. De kandidaat koper gaat akkoord met de toepassing van de beleidslijn Bibob beleidsregels Gemeente Schiedam 2015.

Gunning
Wanneer er een bieding is uitgebracht, wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke/ voorwaardelijke bieding onderzocht. De gemeente Schiedam kijkt dan voornamelijk naar de hoogte van het bod, maar ook naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt er bepaald of de bieding aanvaardbaar is en of de onroerende zaak kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure en uitkomst. Definitieve verkoop geschiedt onder voorbehoud van gunning door het College van Burgemeester en Wethouders.

Milieu
Verkoper heeft diverse onderzoeken (asbest, bodem etc.) laten uitvoeren. Deze kunnen worden geraadpleegd. Voor de inhoud van de rapportages kan zij verder niet instaan.

Mogelijkheden en bestemming
Bestemmingsplan: “Oost”. De bestemming is Wonen 3:
De aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van gestapelde woningen;
b. mantelzorg;
c. de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of aan huis verbonden (bedrijfs)activiteit behorende tot categorie 1 of 2 van de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van milieubelastende activiteiten, mits de gezamenlijke oppervlakte welke ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 30% van de totale oppervlakte van de woning;

Onderhoud
Het pand is de laatste decennia niet goed onderhouden. De voorzieningen en installaties zijn gedateerd en van eenvoudige uitstraling en inrichting. Het pand is niet of beperkt geïsoleerd.

Bijzonderheden
* In de koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bedingen (clausules) worden opgenomen (niet-limitatief), zoals: asbest, bodemverontreiniging, geluid, fundatie, ouderdom, niet zelfbewoningsclausule, ‘as is, where is’
* Levering: Het object wordt in de huidige staat verkocht. De verkoper zal op geen enkele wijze bijdragen in de kosten voor eventuele aanpassingen en/of herstel van de opstallen en/of de grond.
* Milieu: Verkoper heeft diverse onderzoeken (asbest, bodem etc.) laten uitvoeren, die kunnen worden geraadpleegd. Voor de inhoud van deze rapportages kan zij verder niet instaan.
* Bedingen: De gemeente behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het beoogde gebruik van de koper extra bedingen op te nemen in de koopovereenkomst met betrekking tot bijvoorbeeld doorverkoop (anti-speculatiebeding), bewoning, restauratieplicht etc.

Voor meer informatie over het object kunt u contact opnemen met Makelaardij Wassenaar. Het object kunt u tevens vinden op www.funda.nl. Kandidaten die zich registreren bij de makelaar kunnen via een account op move.nl inzage krijgen in de door verkoper beschikbaar gestelde informatie. Voor de volledigheid van deze informatie staat verkoper niet in en er wordt u dan ook voldoende gelegenheid gegeven nadere informatie te rechercheren. Ook is er gelegenheid tot het doen uitvoeren van uw eigen taxatie, aankoopbegeleiding door uw eigen makelaar en/ of nader bouwkundig onderzoek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Makelaardij Wassenaar
Contactpersoon:
Telefoon: 010 - 4737933
E-mailadres: info@makelaardijwassenaar.nl
Website: Makelaardij Wassenaar

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod