Verhuur grond voor GSM zendmast
gelegen langs rijksweg A59, ter hoogte van km. 66.530
te Moerdijk

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 25 maart 2024 tot 22 april 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen langs rijksweg A59, ter hoogte van km. 66.530, Moerdijk
Bestemming:
uitgifte grond voor plaatsen GSM zendmast
Perceelgrootte:
ca. 00.01.00 ha

Verhuur grond voor GSM zendmast aan Vodafone Libertel B.V.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een gedeelte grond te verhuren van het perceel kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummer 111.
In het Nationaal Antennebeleid heeft de Staat verklaard mee te zullen werken aan een goed werkend en dekkend GSM netwerk in Nederland en stelt daarvoor haar objecten ter beschikking voor het plaatsen van Telecom apparatuur mits de primaire functie van het object niet in het geding komt.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van grond ten behoeve van het plaatsen van een GSM zendmast aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van de grond. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van de grond en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het object alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar richard.boerhof@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 703205, Verhuur grond voor GSM zendmast langs rijksweg A59 te Moerdijk".

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de verhuring van de grond ten behoeve van de GSM zendmast op perceel kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummer 111, gelegen langs rijksweg A59 in de gemeente Moerdijk, in de provincie Noord-Brabant gelden de navolgende criteria:

  1. Gegadigde partij kan worden aangemerkt als telecombedrijf of provider
  2. Gegadigde partij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Nationaal Antennebeleid
  3. Gegadigde partij beschikt over een goedgekeurde aanvraag van de materieel beheerder (grondeigenaar) voor het plaatsen van een zendmast

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Vodafone Libertel B.V., omdat Vodafone Libertel B.V. beschikt over een goedgekeurde aanvraag voor het plaatsen van een zendmast. Overige providers en/of telecombedrijven kunnen door het zgn. site sharing eveneens gebruikmaken van de zendmast indien zij voldoen aan de gestelde criteria.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar richard.boerhof@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. R. Boerhof
E-mailadres: richard.boerhof@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod