Perceel grond
nabij Rijksweg 31, “De Zuidlanden”
te Leeuwarden

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 21 maart 2024 tot 22 april 2021, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Rijksweg 31, “De Zuidlanden”, 8941 Leeuwarden
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
woongebied
Perceelgrootte:
ca. 1.510 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond nabij Rijksweg N31, “De Zuidlanden” – deelplan Unia te Leeuwarden

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 38328 zaaknummer 6313418 Huizum K 197 in gemeente Leeuwarden”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten

  • Omschrijving type vastgoed: perceeel grond nabij Rijksweg 31, “De Zuidlanden” – deelplan Unia, langs de Wurdemerfeart te Leeuwarden
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Huizum, sectie K, nummer 197
  • Perceeloppervlak: 1.510 m2
  • Vigerende bestemming: wonen
  • Toekomstige planologische bestemming: wonen
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Leeuwarden, omdat het Rijksvastgoedbedrijf op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Leeuwarden. .

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer J. de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod