Perceel erf/tuin
gelegen aan de Brugstraat en de Aan Vijftien
te Nederweert

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 21 maart 2024 tot 18 april 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Brugstraat en de Aan Vijftien, Nederweert
Huidig gebruik:
erf/tuin
Bestemming:
groen
Perceelgrootte:
ca. 266 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel erf/tuin te Nederweert

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 18 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 39287 perceel erf/tuin te Nederweert.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten

  • Omschrijving type vastgoed: perceel erf/tuin
  • Adres: gelegen aan de Brugstraat en de Aan Vijftien
  • Kadastrale aanduiding: Nederweert A 5957
  • Perceeloppervlak: 266 m²
  • Vigerende bestemming: groen
  • Toekomstige planologische bestemming: groen
  • Ontsluiting van het vastgoed: het perceel is alleen te bereiken via het perceel van de aangrenzend eigenaar.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod