Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
Diverse adressen
te Diverse plaatsen

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 16 april 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse adressen, Diverse plaatsen

Meldingen

Object/projectinformatie tekst Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de overeenkomsten voor onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor Dinsdag 16 april 2024, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond gelegen langs de N35, kadastraal bekend gemeente Heino, sectie L, nummer 58 gedeeltelijk, ten behoeve van het leggen van een aansluitkast en een kabel voor een flitspaal, zaaknummer 6472946, argument 1.D gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen naast de Rijksweg A12, hmp 104.9 links in de gemeente Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie F, nummer 7375 gedeeltelijk, ten behoeve van een dam en een duiker, zaaknummer 6157072, argument 1.A Kleine oppervlaktes (max. 1 ha) en het betreft een gebruik met een lage tegenprestatie (tot € 1.500,-);

• Oppervlakte grond gelegen aan het kanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen tussen Enschede en de sluis in Hengelo, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie N, nummers 767, 1359, 2195, 2198, gemeente Lonneker, sectie AL, nummer 148, gemeente Lonneker, sectie T, nummers 153, 1809, 1810 allen gedeeltelijk, ten behoeve van een Roei-evenement op 15 juni en 16 juni 2024, zaaknummer 5844003, argument 1.A kortdurend gebruik en kleine oppervlaktes (max. 1 ha);

• Oppervlakte grond gelegen op het drierivierenpunt De Oude Maas/De Noord en de Beneden Merwede nabij km 976.000 in de gemeente Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie A, nummer 6072 gedeeltelijk, ten behoeve van een vuurwerkevenement op 27 april 2024 tussen 21:45 uur en 23:00 uur, zaaknummer 5844003, argument 1.A kortdurend gebruik en kleine oppervlaktes (max. 1 ha);

• Oppervlakte grond gelegen op het Kanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen in Hengelo, tussen km 40,8 en km 42,5, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie E, nummers 1934, 2224 en 2227 en sectie F, nummer 1299 allen gedeeltelijk, ten behoeve van een Roei-evenement op 14 en 15 september 2024, tussen 08:00 uur en 18:30 uur, zaaknummer 4904619, argument 1.A kortdurend gebruik en kleine oppervlaktes (max. 1 ha);

• Oppervlakte grond in het Markermeer in de gemeente Hoorn, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie B, nummer 4241 en sectie C, nummer 3085, beide gedeeltelijk, ten behoeve van het opbouwen, afbouwen en het ontsteken van vuurwerk op 16 en 17 augustus 2024 tussen 21:15 uur en 23:45 uur, zaaknummer 5895015, argument 1.A kortdurend gebruik en kleine oppervlaktes (max. 1 ha);

• Oppervlakte grond op de linkeroever van de Neder-Rijn ter hoogte van km 913.000 in de gemeente Buren, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie M, nummer 668 gedeeltelijk, ten behoeve van een vuurwerkevenement op 30 juni 2024 van 10:00 uur tot 1 juli 2024 01:00 uur, zaaknummer 5895015, argument 1.A kortdurend gebruik en kleine oppervlaktes (max. 1 ha).

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op Dinsdag 16 april 2024. Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart.

Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 20 werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen, dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod