Percelen grond
nabij de Utrechtseweg
te De Bilt

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 15 maart 2024 tot 12 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Utrechtseweg, De Bilt
Huidig gebruik:
Agrarische doeleinden (maar niet bestemd om gewassen te verbouwen)
Perceelgrootte:
ca. 17.693 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond nabij de Utrechtseweg te De Bilt

Update 12/4: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan een particulier.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37533 (Verkoop), percelen De Bilt M 231, Utrecht N 1831 en 1833

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor drie percelen grond gelegen nabij de Utrechtseweg De Bilt.

  • Omschrijving type vastgoed: drie percelen grond
  • Adres: nabij de Utrechtseweg te De Bilt
  • Kadastrale aanduiding: De Bilt M 231, Utrecht N 1831 en 1833
  • Perceeloppervlak: gezamenlijk groot 17.693 m2
  • Vigerende bestemming: Omgevingsplan gemeente De Bilt
  • Functie, voormalig rijksgebruik: beperkte agrarische doeleinden, niet geschikt om gewassen te verbouwen.
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de Utrechtseweg, De Bilt

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan, omdat de percelen als compensatiegrond worden aangeboden voor een perceel wat nodig is voor de aanleg/verbreding Ring Utrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod