4 percelen grond (gemengd) Percelen Blesdijke C 434, Wolvega J 444, 523, 527
Gelegen aan de Steenwijkerweg, De Blesse en Heerenveenseweg, Wolvega.
te Buitengebied De Blesse, Wolvega

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf dinsdag 12 maart 2024 tot dinsdag 9 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Blesdijke C 434 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Steenwijkerweg, De Blesse en Heerenveenseweg, Wolvega., Postcodegebied 83, 84 Buitengebied De Blesse, Wolvega
Huidig gebruik:
A-watergangen
Bestemming:
Verkeer- Wegverkeer
Perceelgrootte:
ca. 11.151 m²

Voornemen tot overeenkomst: A-Watergangen nabij RW A32, De Blesse en Wolvega.

Update 9 april 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Wetterskip Fryslân.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk dinsdag 9 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van 'Interesse inzake (Verkoop), Watergangen A32, De Blesse en Wolvega, projectnummer 39432’.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: A-watergangen
- Adres: Gelegen in het buitengebied van De Blesse aan de Steenwijkerweg en Wolvega aan de Heerenveenseweg.
- Kadastrale aanduiding: Wolvega, sectie J, nummers 444, 523 en 527 en Blesdijke, sectie C, nummer 434
- Perceeloppervlak: totaal ongeveer 11.151 m2
- Vigerende bestemming: Verkeer- Wegverkeer
- Toekomstige planologische bestemming: Verkeer- Wegverkeer
- Functie, voormalig rijksgebruik: Watergangen
- Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaken aan het Wetterskip Fryslân omdat de onroerende zaken zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van A-watergangen/verkeer-wegverkeer.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw mr. M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod