Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
Diverse adressen
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 9 april 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Diverse adressen, Diverse plaatsen

Meldingen

Update 9 april 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 9 april 2024, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond gelegen naast legerplaats Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 3724 gedeeltelijk, ten behoeve van het gebruik van parkeerplaats P109 op 22 juni 2024 als rustpunt voor de deelnemers aan Toer de Dellen, zaaknummer 5324755, argument 1.A kortdurend gebruik;

• Oppervlakte grond gelegen bij de Almeloseweg N35 tussen hmp 31.5 en 31.6 in Nijverdal, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie C, nummer 11859 en gemeente Hellendoorn, sectie F, nummer 2405 allen gedeeltelijk, ten behoeve van de afwatering van het fabrieksterrein in Hellendoorn, zaaknummer 1476498, argument 1.D gronduitgifte kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen Langs de Rijksweg A7 in de gemeente Súdwest-Fryslân, kadastraal bekend gemeente Makkum, sectie B, nummers 2615 en 2722 en gemeente Makkum, sectie D, nummer 1121 en 1134 en gemeente Makkum, sectie E, nummers 190,192 en 196 allen gedeeltelijk, ten behoeve van het aanleggen van middenspanningskabels in gemeente Súdwest Fryslân, zaaknummer 5755703, argument 1.D gronduitgifte kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen bij de Almeloseweg N35 tussen hmp 31.5 en 31.6 in Nijverdal, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie B, nummers 2238 en 3157 allen gedeeltelijk, ten behoeve van het aanleggen van een nieuwe kabel voor twee verpachte percelen, vanaf het station in Dronten, zaaknummer 5866945, argument 1.D gronduitgifte kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen bij inkoopstation Enexis, Overloonseweg 6 te Vierlingsbeek, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie O, nummers 170, 172, 177, 183, 184 en 192, sectie P, nummers 134 en 148, sectie Q, nummers 346, 354, 355, 358, 359, 360, 366 en 367, gemeente Venray, sectie A, nummers 2661, 2681 en 2682, sectie T, nummers 2597 en 2874, sectie U, nummers 190, 198, 205, 207, 208, 209, 220 en 32 allen gedeeltelijk, ten behoeve van een kabeltracé voor het windpark A73 in Boxmeer, zaaknummer 6402873, argument 1.D gronduitgifte kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen in de buurt van Den Helder, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie B, nummer 1382 gedeeltelijk, ten behoeve van het hebben en onderhouden van een tuin, zaaknummer 1479130, argument 1.A Kleine oppervlakte en gebruik met lage tegenprestatie;

• Oppervlakte grond gelegen aan het Noordzeekanaal, kadastraal bekend gemeente Westzaan, sectie D, nummers 3140, 3575, 3576 en 3570 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van vergroening bij bedrijventerrein HoogTij', zaaknummer 6140227, argument 1.E In voorkomende gevallen waar de criteria van toepassing zijn bij de openbare procedure van het voornemen tot overeenkomst welke staan vermeld op pagina twee onder ‘Alternatieve methode;

• Oppervlakte grond gelegen naast legerplaats Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie K, nummer 393 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van een tijdelijke brug met bijbehorend schelpenpad, zaaknummer 5910705, argument 1.A gebruik met een lage tegenprestatie (tot € 1.500,-);

• Oppervlakte grond gelegen bij de Stompwijkseweg te Leidschendam, kadastraal bekend als gemeente Stompwijk, sectie F, nummers 1556, 1557, 1558, 1440, 2377, sectie E, nummer 1607 allen gedeeltelijk, ten behoeve van het gebruik als tuingrond, zaaknummer 1484982, argument 1.A Gebruik minder dan 1 ha;

• Oppervlakte grond gelegen langs de Meppelerdiep, kadastraal bekend als gemeente Zwartsluis, sectie D, nummer 3085 en 4526 gedeeltelijk, ten behoeve van een erf en het afmeren van een plezierboot, zaaknummer 1477985, argument 1.A Gebruik minder dan 1 ha;

• Oppervlakte grond gelegen aan de rechteroever van de IJssel (kmr. 886,900), kadastraal bekend als gemeente Nijbroek, sectie E, nummers 331, 459 en 500 allen gedeeltelijk, ten behoeve van het gebruik als recreatief terrein, zaaknummer 1476890, argument 1.A Gebruik minder dan 1 ha, de overeenkomst is klein in financiële en of fysieke omvang en het betreft de zittende gebruiker.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 9 april 2024 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod