Perceel grasland plaatselijk bekend als “de Volencampen”, gelegen aan
Waldeck Pyrmontdreef
te Culemborg

Pacht

Let op: deze grasland kavel dient omgeschakeld te worden naar een biologische grasland kavel.

De inschrijving is gesloten op 8 april 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
Waldeck Pyrmontdreef, Culemborg
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 12.11.33 ha

Geliberaliseerde pacht in de provincie Gelderland

Let op: de verpachting geschiedt onder de voorwaarde dat het perceel wordt omgeschakeld naar een biologische grasland kavel, zie hiervoor de pachtovereenkomst. (speciaal de artikelen 3, 12 en 14)

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 1 kavel in geliberaliseerde pacht aan. De kavel is gelegen in de provincie Gelderland.

Omschrijving kavel
De kavel is gelegen aan de Waldeck Pyrmontdreef te Culemborg. De kavel is 12.11.33 hectare groot.
De periode betreft 5 jaar, 5 maanden 18 dagen.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als grasland voor de Biologische landbouw.

Skal Certificering
De verpachting geschiedt onder de voorwaarde dat het perceel wordt omgeschakeld naar biologische landbouw. Ter uitvoering hiervan dient de pachter zorg te dragen voor tijdige aanmelding van het perceel bij Skal-Biocontrole voor omschakeling naar biologisch. Uiterlijk 2 jaar na aanvang van de pachtovereenkomst dient het perceel Skal-gecertificeerd te zijn en dient de pachter het perceel gedurende de pachtovereenkomst als zodanig in stand te houden; de pachter brengt de Staat schriftelijk op de hoogte van de certificering onder overlegging van bewijsstukken.
Meer informatie ter zake is te verkrijgen bij Skal Bio Controle, Postbus 384, 8000 AJ Zwolle, telefoon 038-4268181.

Proces
De biedingen op de kavel kunnen tot maandag 8 april 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 18 april 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 3 april 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OIOverigNederland@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod