Vier percelen Haelen B 2092, 2465, 2466 en 2615
grenzend aan de Galgenbergweg en Napoleonsweg
te Haelen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 6 maart 2024 tot 4 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
grenzend aan de Galgenbergweg en Napoleonsweg, Haelen
Huidig gebruik:
Verkeer
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 8.070 m²

Voornemen tot overeenkomst: Vier percelen Haelen B 2092, 2465, 2466 en 2615

Update 4-4-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Leudal.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 39646 (Verkoop), Haelen B 2092, 2465, 2466 en 2615".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 4 percelen grond grenzend aan de Galgenbergweg en Napoleonsweg te Haelen.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen
  • grenzend aan de Galgenbergweg en Napoleonsweg
  • Kadastrale aanduiding: Haelen B 2092, 2465, 2466 en 2615
  • Perceeloppervlak: 8.070 m²
  • Vigerende bestemming: verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: verkeer

Toelichting onderhandse verkoop
De verkoop van de percelen heeft reeds jaren geleden plaatsgevonden. Door eerder opgelegde beslagen kan er nu pas sprake kan zijn van een juridische levering.

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Leudal, omdat de percelen een openbare functie hebben en blijven behouden en zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De gronden worden van rechtswege, zoals tot op heden ook geschiedde, beheerd en onderhouden door de gemeente.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw E. Valentijn
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod