Perceel sloot
nabij Verloreneind 1
te Westbeemster

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 7 maart 2024 tot 4 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Verloreneind 1, 1464 GC Westbeemster
Huidig gebruik:
Sloot
Bestemming:
Deels ‘Horeca’, deels ‘Water’ en deels ‘Agrarisch’
Perceelgrootte:
ca. 100 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel sloot te Westbeemster

Update 4/4: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 4 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake projectnummer 31990 (Verkoop), perceel Beemster F 1428 nabij Verloreneind 1 te Westbeemster”

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel Beemster F 1428 nabij Verloreneind 1 te Westbeemster.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel sloot gelegen aan de rand van Westbeemster naast het Noordhollandsch Kanaal
  • Adres: nabij Verloreneind 1 te Westbeemster
  • Kadastrale aanduiding: kadastrale gemeente Beemster, sectie F, nummer 1428
  • Perceeloppervlak: 100 m2
  • Vigerende bestemming: deels ‘Horeca’, deels ‘Water’ en deels ‘Agrarisch’
  • Toekomstige planologische bestemming: conform vigerende bestemming
  • Functie, voormalig rijksgebruik: sloot
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet toegankelijk vanaf de openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.M.M. Verbeek
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod