Drie percelen infrastructuur nabij Rijksweg A50
nabij A50
te Herveld / Slijk-Ewijk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 6 maart 2024 tot 5 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij A50, 6674 Herveld / Slijk-Ewijk
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 7.290 m²

Voornemen tot overeenkomst: 3 percelen infrastructuur gelegen nabij Rijksweg A50 te Herveld en Sluik-Ewijk.

Update 8 april 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Overbetuwe.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 5 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake (Verkoop), ‘percelen Valburg, projectnummer 39368’.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: percelen infrastructuur
- Adres: Kruising Dijkstraat met Merkenhorststraat en tussen Moordakkerstraat 41 en Tielsestraat te Herveld en nabij Poeliestraat 6 te Slijk-Ewijk.
- Kadastrale aanduiding: Valburg, sectie H, nummers 109, 1753 en 1754
- Perceeloppervlak: totaal ongeveer 7.290 m2
- Vigerende bestemming: Verkeer
- Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
- Functie, voormalig rijksgebruik: Infrastructuur
- Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt de onroerende zaken aan de gemeente Overbetuwe omdat de onroerende zaken zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Esther van der Heide
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod