14 kavels gelegen in diverse provincies – Kavel 13 gelegen aan de
Rijksstraatweg en Veerweg
te Wijhe

Pacht

De inschrijving is gesloten op 8 april 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
Rijksstraatweg en Veerweg, Wijhe
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 4.02.00 ha

Geliberaliseerde pacht in diverse provincies

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 14 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincie(s) Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In totaal gaat het om circa 93 hectare met de bestemming agrarisch, agrarisch met waarden, natuur, groen en verkeer.

Omschrijving kavel 13
Kavel 13 is gelegen aan de Rijksstraatweg en Veerweg te Wijhe. De kavel is 4.02.00 hectare groot.
De periode betreft 1 jaar 7 maanden en 18 dagen.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het Biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als grasland.

Skal-certificaat
Het gepachte valt reeds onder de Skal-certificering. De pachter is verplicht tot de voortzetting van de Skal-certificering en verbindt zich jegens de Staat en zo nodig jegens de afgaande pachter om mee te werken aan een juiste (administratieve) afhandeling bij Skal-Biocontrole. Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens het Skal-certificaat.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot *maandag 8 april 2024, 11:59 uur ’s ochtends *online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 8 mei 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 3 april 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het Biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OI.RWSNederland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod