14 kavels gelegen in diverse provincies – Kavel 3, gelegen aan de
Neder-Rijn, Manuswaard
te Opheusden

Pacht

De inschrijving is gesloten op 8 april 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
Neder-Rijn, Manuswaard, Opheusden
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 3.54.20 ha

Geliberaliseerde pacht in diverse provincies

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 14 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincie(s) Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In totaal gaat het om circa 93 hectare met de bestemming agrarisch, agrarisch met waarden, natuur, groen en verkeer.

Omschrijving kavel 3
Kavel 3 is gelegen aan de Maneswaard te Opheusden. De kavel is 3.54.20 hectare groot.
De periode betreft 1 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het Biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als grasland.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt dan dient u er rekening mee te houden dat de kavel uitsluitend beteeld mag worden met gewassen die gecertificeerd zijn met het On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt-certificaat. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld rustgewassen. Bij het betelen van alle gecertificeerde (rust)gewassen dient de pachter zich voorts te allen tijde te houden aan het voorgeschreven bouwplan en roulatieverhouding.
Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot maandag 8 april 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 8 mei 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 3 april 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het Biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OI.RWSNederland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod