Voormalig belastingkantoor
Robonsbosweg 1
te Alkmaar

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 4 maart 2024 tot 2 april 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Robonsbosweg 1, 1816 MK Alkmaar
Huidig gebruik:
Leegstandbeheer
Bestemming:
Gemengd
Oppervlakte (BVO):
ca. 12.062 m²
Perceelgrootte:
ca. 7.623 m²
Bouwjaar:
ca. 1975

Voornemen tot overeenkomst: Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg 1, Alkmaar

Update 2 april 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Alkmaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 april 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00011357 (Verkoop), Robonsbosweg 1, Alkmaar”

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten.

  • Omschrijving type vastgoed: voormalig belastingkantoor
  • Adres: Robonsbosweg 1, 1816 MK Alkmaar
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Alkmaar, sectie D, nummers 1721 en 1904
  • Perceeloppervlak: 7.623 m2
  • Vloeroppervlak (BVO): 12.062 m2
  • Vigerende bestemming: Gemengd
  • Toekomstige planologische bestemming: Opvanglocatie
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Voormalig belastingkantoor
  • Ontsluiting van het vastgoed: nvt

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Alkmaar, ten behoeve van haar publieke taakuitoefening. Dit betreft het faciliteren van een locatie voor opvang van drie doelgroepen zijnde statushouders, Alkmaarse spoedzoekers en asielzoekers. Alkmaar stelt een gedeelte van de locatie beschikbaar aan het COA voor de opvang van asielzoekers.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer J. Grajer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod