2 percelen grond - Urk B 6627 en C 607
gelegen nabij de Staartweg respectievelijk Urkerweg/Toppad
te Urk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 21 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Urk C 607 0

Objectinformatie

Adres:
gelegen nabij de Staartweg respectievelijk Urkerweg/Toppad, 8321 Urk
Huidig gebruik:
Berm/ infra
Bestemming:
Deels bos/ deel maatschappelijke doeleinden/ verkeersdoeleinden
Perceelgrootte:
ca. Totaal 1.190 m²

Voornemen tot overeenkomst: 2 percelen grond gelegen nabij Staartweg en Urkerweg/Toppad te Urk – Urk B 6627 en C 607

Update 21 maart 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Urk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk donderdag 21 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37606 (Verkoop) – 2 percelen grond Urk B 6627 en C 607",

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 2 percelen grond, gelegen nabij de Staartweg en de Urkerweg/het Toppad te Urk, kadastraal bekend Urk B 6627 en C 607.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond Urk B 6627 en C 607 - Adres: Staartweg en Urkerweg/Toppad te Urk
  • Kadastrale aanduiding: Urk B 6627 en C 607
  • Perceeloppervlak: 100m2 en 1090 m2
  • Vigerende bestemming: deels bos/ deels maatschappelijke doeleinden en verkeersdoeleinden
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbaar

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en/of de gemeente de enige serieuze gegadigde is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw mr. M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod