Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Lochem en omstreken
Gelegen in en rondom het Twentekanaal
te Lochem en omstreken

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 februari 2024 tot 20 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen in en rondom het Twentekanaal, 7241 PA Lochem en omstreken
Huidig gebruik:
Jacht
Bestemming:
Uitgifte jachtrecht
Perceelgrootte:
ca. 86.60.31 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE Lochem en omstreken

“Update 24 maart 2024 : Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verhuur zal plaatsvinden aan WBE Lochem en omstreken".

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht te verhuren voor de periode van 6 jaren, van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2030 op diverse percelen kadastraal bekend gemeenten: Lochem en Laren, o.a.:
Lochem A 1510, etc.
Lochem AC 20, etc.
Laren E 3316.
Totale oppervlakte ca. 86.60.31 hectaren.

Het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf is om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 703124, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Lochem en omstreken”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeenten Lochem en Laren gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE Lochem en omstreken.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid Lochem en omstreken omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid Lochem en omstreken.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod