Percelen bos en natuurgrond (kavel 1)
nabij Zwarte Horst
te Luyksgestel

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
nabij Zwarte Horst, Luyksgestel
Huidig gebruik:
Bos en natuurgrond
Bestemming:
Bos en natuur
Perceelgrootte:
ca. 1.011.905 m²

Percelen bos en natuurgrond gelegen in het buitengebied van Bergeijk (kavel 1)

Let op: dit object is geplaatst in opdracht van Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de procedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer via grondnoordbrabant@staatsbosbeheer.nl.

Omschrijving
De percelen staan kadastraal bekend als gemeente Bergeijk sectie G nummer 138 en 139 en gemeente Luyksgestel sectie C nummer 1612 en 1666, gezamenlijk groot zijnde 101.19.05 ha

Ligging
Het betreft 4 percelen gelegen in het buitengebied van Bergeijk gelegen aan of nabij de Belgische grens.

Mogelijkheden en bestemming
De op de kavel aanwezig zijnde natuur dient in stand gehouden te worden. Vastlegging zal geschieden d.m.v. een kwalitatieve verplichting.

Verkoopprocedure
Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbestedingsprocedure als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. In het kader van deze procedure staan tegen de keuzes(gunningsbesluit) geen bezwaar en beroep open (bestuursrechtelijke procedure).
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot maandag 13 mei 2024 12.00 uur een bieding indienen bij notariaat Op de Laak te Budel middels een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier, nadere informatie over de voorwaarden ten aanzien van de inschrijving en relevante gegevens met betrekking tot de kavel zijn opgenomen als bijlage van deze projectpagina (knop Download meer informatie).

Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure kunnen uitsluitend digitaal gesteld worden via het emailadres grondnoordbrabant@staatsbosbeheer.nl tot maandag 18 maart 2024 voor 12.00 uur. Staatsbosbeheer zal alle binnengekomen vragen met betrekking tot deze verkoop eerst verzamelen. Na de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zullen alle gestelde vragen gezamenlijk worden beantwoord d.m.v. publicatie op uiterlijk woensdag 27 maart 2024 voor 12.00 uur op de betreffende projectpagina (knop download voor meer informatie).

Waarborging natuur/kwalitatieve verplichting
Onderdeel van de inschrijfvoorwaarden is het vestigen van een kwalitatieve verplichting voor de percelen die liggen binnen het natuurnetwerk Brabant. Dat houdt in dat elke partij die van ons een kavel gegund gaat krijgen ook meteen een kwalitatieve verplichting met Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant aangaat over het in stand houden van de huidige natuurdoelen. Ook bij een mogelijke overdracht aan een overheidspartij geldt dat er een kwalitatieve verplichting gevestigd dient te worden.

Voorbehoud
Staatsbosbeheer behoudt het recht om bovenstaande procedure te allen tijde te stoppen, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen/geïnteresseerden kunnen aansluitend geen rechten en/of schadevergoeding claimen.

Belangrijke data
Uiterlijk tot maandag 13 mei 2024 12.00 uur: bieding indienen bij notariskantoor Op de Laak te Budel d.m.v. inschrijfformulier

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (42 MB)

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: N.v.t.
E-mailadres: grondnoordbrabant@staatsbosbeheer.nl

Overige kavels

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod