Zelfstandig recht van opstal tot het hebben, exploiteren, vervangen en in stand houden van een steiger
Nabij Westerduinweg
te IJmuiden

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 februari 2024 tot 20 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Westerduinweg, IJmuiden
Huidig gebruik:
Steiger
Perceelgrootte:
ca. 244 m²

Voornemen tot overeenkomst: Zelfstandig recht van opstal tot het hebben, exploiteren, vervangen en in stand houden van een steiger nabij de Westerduinweg te IJmuiden.

Update 20/3: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Zeehaven IJmuiden N.V.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake projectnummer 30455 (Verkoop), Opstalrecht IJmuiden”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het zelfstandige recht van opstal gelegen nabij Westerduinweg te IJmuiden.

  • Omschrijving type vastgoed: een zelfstandig recht van opstal uitsluitend te gebruiken voor een steiger.
  • Kadastrale aanduiding: op een deel van perceel kadastraal bekend IJmuiden, sectie L nummer 6781
  • Perceeloppervlak: 265 m2
  • Vigerende bestemming ondergrond: water
  • Functie, voormalig rijksgebruik: een Rijkssteiger
  • Ontsluiting van het vastgoed: via Seinpostweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van de ondergrond, Zeehaven IJmuiden N.V. De steiger ligt in het grotere beheersgebied van Zeehaven IJmuiden N.V. In de akte van vestiging van het zelfstandige opstalrecht is dan ook bepaald dat Zeehaven N.V. als bloot-eigenaar toestemming dient te verlenen voor het vervreemden van het opstalrecht aan derden. Zeehaven IJmuiden N.V. verleent geen toestemming tot vervreemding van het opstalrecht. Derhalve is Zeehaven N.V. de enige serieuze gegadigde voor verwerving van het opstalrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod