Diverse meldingen sectie Verhuur
te Diverse plaatsen

Gegund

Objectenlijst sluit op dinsdag 14 maart 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen voorgenomen ingebruikgevingen

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat voor de vermelde objecten een overeenkomst voor het gebruik (zoals huur) tegen betaling van een tegenprestatie aangegaan kan worden met een door haar beoogde wederpartij, en dat het niet nodig is om voor de ingebruikgeving van dit object een openbare inschrijving te openen. De argumenten voor dit standpunt staan vermeld in het document ‘de Argumentenlijst’. In het document ‘de Objectenlijst’ wordt met een nummer in de kolom ‘meldingsargument’ aangegeven welk argument op dat object van toepassing is. U kunt deze documenten downloaden met de downloadknop op deze webpagina.

Wat te doen als u een object zelf wilt gebruiken
Heeft u zelf belangstelling voor het gebruik van een van de hieronder genoemde objecten en bent u bereid om daarvoor een passende overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf aan te gaan? Bent u daarbij ook van mening dat de door het Rijksvastgoedbedrijf genoemde argumenten onvoldoende zwaarwegend zijn voor het onderhands aangaan van een overeenkomst met de oorspronkelijk beoogde wederpartij? Dan kunt u dat kenbaar maken door het sturen van een volledig ingevuld en ondertekend reactieformulier aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Reactieformulier
U kunt het reactieformulier downloaden met de downloadknop op deze webpagina. In het formulier geeft u duidelijk aan waarom u vindt dat het Rijksvastgoedbedrijf onvoldoende argumenten heeft om het betreffende object onderhands in gebruik te kunnen geven aan de door haar beoogde wederpartij. U maakt hiermee kenbaar dat u zelf belangstelling heeft voor het gebruik van het betreffende object.
Nadat u het formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft, kunt u een scan daarvan via e-mail verzenden naar postbus.rvb.biedboekvzl@rijksoverheid.nl. U kunt het formulier uiteraard ook per post versturen naar Rijksvastgoedbedrijf, sectie Verhuur & Zakelijke Lasten, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag.

Het reactieformulier moet uiterlijk op dinsdag 14 maart 2024 om 12:00 uur door het Rijksvastgoedbedrijf ontvangen zijn. Het risico dat uw reactieformulier niet op tijd bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt bezorgd, ligt bij u. Wij raden u daarom aan het reactieformulier aangetekend te versturen.
Als uw argumenten naar de mening van het Rijksvastgoedbedrijf voldoende zwaarwegend zijn, kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om een gebruiksrecht voor het betreffende object alsnog beperkt openbaar aan te bieden. Als het Rijksvastgoedbedrijf uw argumenten en de eventueel door andere belangstellenden aangedragen argumenten onvoldoende vindt, gaat zij door met onderhandse gunning aan de oorspronkelijk beoogde wederpartij. In beide gevallen ontvangt u daarover schriftelijk bericht.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (285 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Afdeling Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVZL@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod