3 percelen grond te Zeewolde
gelegen aan de Erkedemerweg (B 721) en de Wielseweg (B 1122 en 1123)
te Zeewolde

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf dinsdag 13 februari 2024 tot dinsdag 12 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Zeewolde B 721, 1122 en 1123 0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Erkedemerweg (B 721) en de Wielseweg (B 1122 en 1123), 3896 Zeewolde
Huidig gebruik:
infrastructuur/berm
Bestemming:
Infrastructuur/berm
Perceelgrootte:
ca. Totaal 9.681 m²

Voornemen tot overeenkomst: 3 percelen grond (infrastructuur/berm) aan de Erkemederweg en de Wielseweg te Zeewolde

Update 12 maart 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Zeewolde.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk dinsdag 12 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34948 (Verkoop), Percelen Zeewolde B 721,1122 & 1123".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 3 percelen grond (infrastructuur/berm), gelegen aan de Erkemederweg en de Wielseweg te Zeewolde.

  • Omschrijving type vastgoed: 3 percelen grond (infrastructuur/berm)
  • Adres: Erkemederweg (B 721) en Wielseweg (B1122 en 1123) te Zeewolde
  • Kadastrale aanduiding: Zeewolde B 721, 1122 en 1123
  • Perceeloppervlak: 7.074m2, 2.485m2 en 122m2
  • Vigerende bestemming: infrastructuur/berm en bos/natuur/sport-manege.
  • Toekomstige planologische bestemming: infrastructuur/berm en bos/natuur/sport-manege.
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg (Erkemederweg en Wielseweg te Zeewolde)

Vindplaats op de kaart (longitude/latitude)
Zeewolde B 721: 52,266757/5,481294
Zeewolde B 1122: 52,270998/ 5,446679
Zeewolde B 1123: 52,271497/5,450488

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de Gemeente Zeewolde, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en de gemeente gezien de ontsluiting en gebruik van de percelen de enige serieuze gegadigde is voor aankoop van de percelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw mr. M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod