Perceel grond
Gelegen aan Het Rister, Westakker en Wentelploeg
te Bant

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren
Vanaf 13 februari 2024 tot 12 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan Het Rister, Westakker en Wentelploeg, 8314 Bant
Huidig gebruik:
Agrarisch
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 52.619 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond gelegen aan Het Rister, Westakker en Wentelploeg te Bant

Update 12-3-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Noordoostpolder.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 maart 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake (Verkoop), ‘perceel Het Rister/ Westakker te Bant, projectnummer 27646’.

Vastgoedinformatie
- Omschrijving type vastgoed: perceel grond
- Adres: gelegen aan Het Rister, Westakker en Wentelploeg in postcodegebied 8314 te Bant
- Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie FX, nummer 449
- Perceeloppervlak: ongeveer 52.619 m2
- Vigerende bestemming: agrarisch
- Toekomstige planologische bestemming: wonen/bedrijfsmatig
- Functie, voormalig rijksgebruik: agrarische erfpacht
- Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gehouden om de onroerende zaak eerst aan de gemeente Noordoostpolder te koop aan te bieden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Monique Zijlstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod