Perceel bos Maasbracht, sectie L, nummer 745
gelegen Aan de Gracht
te Maasbracht

Te koop

Vanaf 9 april 2024 tot 4 juni 2024 is het digitale Biedboek beschikbaar.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
gelegen Aan de Gracht, Maasbracht
Huidig gebruik:
Natuur
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 1.507 m²

Perceel bos Maasbracht, sectie L, nummer 745

Natuurgronden in de provincie Limburg
Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de openbare inschrijving van diverse percelen natuurgrond in de provincie Limburg. De percelen bevinden zich in de directe nabijheid van de Rijksweg A73. Het betreft meerdere kadastrale percelen welke variëren in oppervlakte.

Deze gronden zijn in het verleden door Rijkswaterstaat aangekocht in het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de Rijksweg A73. Door afronden van de werkzaamheden zijn de percelen overtollig verklaard en worden nu als natuurgrond verkocht. De percelen zijn ingericht als natuur- en jong bos, kruiden- en faunarijk grasland, moeras en met landschapselementen. Er zijn enkele restpercelen met een landbouwkundig gebruik. Op de percelen rust geen beheers subsidie.

Omschrijving
Deze verkoop (E) betreft één (1) perceel bos, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie L, nummer 745, groot 1.507 m².

Ligging
Het perceel is gelegen Aan de Gracht te Maasbracht.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente valt het perceel onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Linne’ vastgesteld op 18 december 2014. De bestemming luidt: 'Natuur'.
Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar www.gemeentemaasgouw.nl en naar het omgevingsloket.

Natuurdoelen zijn genoemd in het “Natuurcompensatie A73 Inrichtings- en Beheersplan terreinen Stichting het Limburgs Landschap” van september 2011.

Kwalitatieve verplichting
Het perceel wordt expliciet verkocht met een nog te vestigen kwalitatieve verplichting met een boeteclausule van € 80.000,00 per ha indien de natuur niet in stand blijft. Deze verplichting wordt opgelegd door de Provincie Limburg en heeft betrekking op het voor onbepaalde tijd dulden van de ontwikkeling dan wel de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementen, zoals beschreven in het beheerplan.

Verkoopprocedure
Het perceel wordt verkocht via openbare inschrijving zonder voorselectie met onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen via deze pagina.

Belangrijke datums
Vanaf 9 april 2024: start openbare inschrijving
Uiterlijk 4 juni 2024 10.00 uur: uitbrengen biedingen
18 juni 2024: beoogde gunning

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Deze verkoop wordt afzonderlijk, maar tegelijkertijd met 8 andere verkopen in de provincie Limburg aangeboden. Informatie over de overige verkopen is te vinden via de volgende pagina's:

A. Perceel natuur Belfeld, sectie E, nummer 1129
B. Perceel natuur Maasbracht, sectie L, nummer 551
C. Vier percelen natuur Maasbracht, sectie L, nummers 667, 668, 669 en 586
D. Perceel bos Maasbracht, sectie L, nummer 747
G. Drie percelen natuur Sint Odiliënberg, sectie F, nummers 800, 806 en 848
H. Perceel cultuurgrond Maasbracht, sectie L, nummer 670
I. Perceel cultuurgrond Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 847
J. Perceel cultuurgrond Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 698

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase (huidige status)
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (701 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Diverse percelen nabij RW A73 in Limburg

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod