Perceel grond in verpachte staat
Hertenweg 18
te Kraggenburg

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 31 januari 2024 tot 28 februari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Hertenweg 18, 8317 PP Kraggenburg
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.19.29 ha

Perceel grond gelegen aan het adres Hertenweg 18 te Kraggenburg

"Update 29-02-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadidge gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan genoemde reguliere pachter."

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 28 februari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 38383 (Verkoop), NOP C 3969 (ged)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel grond, gelegen aan het adres Hertenweg 18 te Kraggenburg.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond in verpachte staat
  • Adres: Hertenweg 18 te Kraggenburg
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder C 3969 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: ca. 0.19.29 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch erf
  • Ontsluiting van het vastgoed: perceel is niet gelegen aan de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Gezien het feit dat de verzoeker eigenaar is van naastgelegen erf met opstallen en reguliere pachter is van het aangrenzende perceel is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens deze koopovereenkomst met betrekking tot de erfuitbreiding met hem aan te gaan teneinde hem daarmee in staat te stellen de huidige bedrijfsvoering met betrekking tot de duurzaamheid te continueren danwel verder te ontwikkelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. W. Holthuis
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod