perceel grond
Stationsplein
te Almelo

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf woensdag 31 januari 2024 tot woensdag 28 februari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Stad-Almelo D 932 (deels) 0

Objectinformatie

Adres:
Stationsplein, 7607 GD Almelo
Huidig gebruik:
infrastructuur
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 292 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond gelegen aan het Stationsplein te Almelo nabij de rechtbank

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk woensdag 28 februari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer (Verkoop),

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond - Adres: Stationsplein
  • Kadastrale aanduiding: Stad-Almelo D 932 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: circa 292 m²
  • Vigerende bestemming: verkeer, dienstverlening
  • Toekomstige planologische bestemming: infrastructuur (verkeer)

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Almelo, omdat het op basis van een exploitatieovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden is om de onroerende zaak te verkopen aan de gemeente Almelo en de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedberijf
Contactpersoon: De heer J. Noltes
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod