Pachtgronden Zeeland 2023 (2e ronde) – Kavel 1, gelegen
tussen Emanuelpolder en Zusterzand
te Waarde

Pacht

Vanaf 7 februari 2024 tot 4 maart 2024, 11.59 uur ‘s ochtends kunt u uw bieding uitbrengen.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
tussen Emanuelpolder en Zusterzand, Waarde
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 10.71.10 ha

Geliberaliseerde pacht in de provincie Zeeland

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 3 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincie Zeeland. In totaal gaat het om circa 69 hectare met de bestemming agrarisch.

Omschrijving kavel 1
Kavel 1 is gelegen tussen Emanuelpolder en Zusterzand te Waarde. De kavel is 10.71.10 hectare groot.
De periode betreft 5 jaar en 6 maanden.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als landbouwgrond.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt dan dient u er rekening mee te houden dat de kavel uitsluitend beteeld mag worden met gewassen die gecertificeerd zijn met het On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt-certificaat. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld rustgewassen. Bij het betelen van alle gecertificeerde (rust)gewassen dient de pachter zich voorts te allen tijde te houden aan het voorgeschreven bouwplan en roulatieverhouding.
Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot maandag 4 maart 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 15 april 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 28 februari 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OIZeeland@rijksoverheid.nl

Pachtgronden Zeeland 2023 (2e ronde)

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod