Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE De Maasvallei
Nabij Obbichterweg (ongenummerd)
te Born

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 26 januari 2024 tot 23 februari 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Obbichterweg (ongenummerd), 6121 RT Born
Huidig gebruik:
Jacht
Bestemming:
Uitgifte jachtrecht
Perceelgrootte:
ca. 70.85.50 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE De Maasvallei

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te verhuren het jachtrecht voor de periode van 6 jaren van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2030 op diverse percelen kadastraal bekend gemeenten: Born, Bunde, Geulle, Grevenbicht en Stein, o.a.:
- Born I 863 etc.
- Bunde D 259 etc.
- Geulle D 97 etc.
- Grevenbicht A 1766 etc.
- Grevenbicht C 450 etc.
- Grevenbicht D 580 etc.
- Stein H 289
Totale oppervlakte ca. 70.85.50 hectaren.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 26 februari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 703042, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE De Maasvallei”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeenten Born, Bunde, Geulle, Grevenbicht en Stein gelegen in de provincie Limburg gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE De Maasvallei.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid De Maasvallei omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid De Maasvallei.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: dhr. R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod