Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Het Groote Veld
Nabij K. Brokweg (ongenummerd)
te Witteveen

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 24 januari 2024 tot 21 februari 2024, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij K. Brokweg (ongenummerd), 9439 TC Witteveen
Bestemming:
Uitgifte jachtrecht
Perceelgrootte:
ca. 150.88.59 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE Het Groote Veld

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het jachtrecht voor de periode van 6 jaren te verhuren van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2030 op diverse percelen kadastraal bekend gemeente:
Westerbork sectie H nummer 1829,
Westerbork sectie H nummer 1838,
Westerbork sectie H nummer 1839 etc.
Totale oppervlakte ca. 150.88.59 hectaren.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 21 februari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 172435, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE Het Groote Veld”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeenten Westerbork gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE Het Groote Veld.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid Het Groote Veld omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid Het Groote Veld.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod