Pachtgronden Assendelft en Uitgeest 2024 - Kavel 5, gelegen aan de
Geesterweg
te Uitgeest

Pacht

De inschrijving is gesloten op 26 februari 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
Geesterweg, Uitgeest
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 2.03.65 ha

Geliberaliseerde pacht in de provincie Noord-Holland

Het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Noord-Holland bieden al dan niet gezamenlijk 5 kavels in geliberaliseerd pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincie Noord-Holland. In totaal gaat het om circa 26 hectare met de bestemming agrarisch met waarden.

Omschrijving kavel 5
Kavel 5 is gelegen aan de Geesterweg te Uitgeest. De kavel is ongeveer 2.03.65 hectare groot. De periode betreft 5 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het Biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als grasland.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat dan dient u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken te overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Afstandscriteria
Aan de hand van de afstand van de kavel tot aan het bezoekadres van de dichtstbijzijnde vestiging van het bedrijf in de Kamer van Koophandel, kan de door u geboden pachtprijs per hectare per pachtjaar met 5% worden verhoogd indien de bieder binnen een afstand van 10 km van de kavel is gevestigd.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot maandag 26 februari 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 11 maart 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het Biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk 21 februari 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het Biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OI.RWSNederland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod