Percelen (openbaar) groen, wegen en dijkpercelen in de gemeente Moerdijk (1ste tranche)
gelegen langs de rijksweg A16, A17, Lapdijk en langs/bij en onderdeel uitmakende van de Moerdijkseweg in de gemeente Moerdijk
te Moerdijk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 18 januari 2024 tot 15 februari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen langs de rijksweg A16, A17, Lapdijk en langs/bij en onderdeel uitmakende van de Moerdijkseweg in de gemeente Moerdijk, Moerdijk
Huidig gebruik:
(Openbaar) groen, wegen en dijkpercelen
Bestemming:
Groen, gemengd, bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 33.701 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen (openbaar) groen, wegen en dijkpercelen in de gemeente Moerdijk (1ste tranche).

Update 15-02-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Verkoop zal plaatsvinden aan de provincie Noord-Brabant.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 15 februari 20224 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00008725 en O.00009578 (Verkoop), Percelen (openbaar) groen, wegen en dijkpercelen in de gemeente Moerdijk (1ste tranche)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Percelen (openbaar) groen, wegen en dijkpercelen in de gemeente Moerdijk (1ste tranche).

  • Omschrijving type vastgoed: Percelen (openbaar) groen, wegen en dijkpercelen in de gemeente Moerdijk
  • Kadastrale aanduiding: diverse kadastrale percelen in Moerdijk
  • Vigerende bestemming: Groen, gemengd en bedrijventerrein
  • Toekomstige planologische bestemming: Groen, gemengd en bedrijventerrein
  • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse bestaande (aangrenzende) wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de provincie Noord-Brabant, omdat hiervoor diverse afspraken en overeenkomsten zijn aangegaan met de Staat. De tenaamstelling van de percelen is de Staat, Infrastructuur en Waterstaat en de Staat, Binnenlandse Zaken. Er is vergaande contractuele overeenstemming bereikt. De percelen worden verkocht ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft de regie van het plan.

De percelen (openbaar) groen, gemengd en dijkpercelen zijn gedeeltelijk al in gebruik, beheer en onderhoud genomen bij voorbereidende werkzaamheden. De eigendom dient nog te worden overgedragen. Dit betreft de 1ste tranche en dit krijgt nog een vervolg. Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen de provincie in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod