Verhuur grond ten behoeve van een hobbyweide
Gelegen aan het adres Goirkekanaaldijk (ongenummerd)
te Tilburg

Verhuurd

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 15 januari 2024 tot 12 februari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan het adres Goirkekanaaldijk (ongenummerd), 5048 AA Tilburg
Huidig gebruik:
Uitgifte grond voor hobbyweide
Bestemming:
Uitgifte grond voor hobbyweide
Perceelgrootte:
ca. 00.09.70 ha

Verhuur ten behoeve van een hobbyweide gelegen aan het adres Goirkekanaaldijk (ongenummerd) te Tilburg

"Update 29-02-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Perceel is aan genoemde kandidaat verhuurd."

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een gedeelte grond te verhuren van het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie O, nummer 6141, ongeveer groot 00.09.70 ha, voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, met stilzwijgende verlenging van een jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat voornoemde overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze verhuur minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van grond aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van de grond. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van de grond en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 februari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het object alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.huur.AG@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 703009, “Verhuur grond Tilburg O 6141 ged. te Tilburg ten behoeve van een hobbyweide".

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de verhuring van de grond ten behoeve van een hobbyweide, gelegen aan het adres Goirkekanaaldijk (ongenummerd) te Tilburg (de noordzijde van het Wilhelminakanaal), gelegen in de provincie Noord-Brabant, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie O, nummer 6141 ged., gelden de navolgende criteria:

  1. Wederpartij kan worden aangemerkt als direct belanghebbende.
  2. Wederpartij beschikt over een goedgekeurde aanvraag van de materieel beheerder (grondeigenaar) voor het gebruik van dit perceel.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met beoogde wederpartij, omdat op deze overeenkomst de volgende gestandaardiseerde argumenten van toepassing zijn:
- Kleine oppervlakte
- Geringe tegenprestatie

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.huur.AG@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.huur.AG@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod