Marktconsultatie beheerorganisatie Marineterrein
Kattenburgerstaat 5
te Amsterdam

Marktconsultatie

De marktconsultatie is afgerond.

0

Objectinformatie

Adres:
Kattenburgerstaat 5, 1018 JA Amsterdam
Huidig gebruik:
Gemengd
Perceelgrootte:
ca. 13.000 m²

Marktconsultatie beheerorganisatie Marineterrein Amsterdam

Update 8/2: Aanmeldtermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Omschrijving
Het Marineterrein (adres: Kattenburgerstaat 5, 1018 JA Amsterdam) is een gebied met een prachtige ligging in het centrum van de stad en met een rijke geschiedenis. Veel Amsterdammers en bezoekers komen er nu al graag om te leren, werken en te recreëren. Stap voor stap gaat het gebied steeds verder open.

Het Rijk en de gemeente Amsterdam werken samen met de ambitie om van het Marineterrein een adaptieve en innovatieve stadswijk te maken. Het wordt een stadskwartier waar innovatie centraal staat. Waar geleerd en gewerkt wordt aan de uitdagingen voor een gezonde en leefbare stad. Door te experimenteren met verschillende oplossingen voor stedelijke uitdagingen, levert dit gebied een grensverleggende bijdrage aan een toekomstbestendige stad.

Hierin zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Het Marineterrein heeft nu al een eigen karakter dat zich kenmerkt door een levendige mix van innovatieve bedrijven en onderwijs. Dit moet nu en in de toekomst behouden blijven. Belangrijk aspect hierin is de community van het terrein.

Momenteel wordt het beheer en de exploitatie van het Marineterrein door een extern projectbureau uitgevoerd. Dit projectbureau heeft de afgelopen jaren een levendige community gecreëerd op het Marineterrein. Dit door het faciliteren van veel initiatieven, een zorgvuldige programmering en veel aandacht voor communitymanagement.

Voor meer informatie over het Marineterrein, klik hier voor de website van de gemeente Amsterdam en hier voor de website van het Marineterrein Amsterdam.

Doel
Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Projectnota Marineterrein vastgesteld waarin onder andere de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling zijn beschreven. Met de vaststelling van de projectnota gaat het project Marineterrein een nieuwe fase in. Bij deze nieuwe fase past een nieuwe invulling van het tijdelijk beheer en exploitatie.

In de nieuwe fase ligt de focus op beheer van het terrein en behoud en versteviging van de opgebouwde community. Hiervoor worden een beheersorganisatie en curator gezocht die gezamenlijk de programmering, het beheer en de exploitatie van het terrein uitvoeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een Europese aanbestedingsprocedure ten behoeve van de selectie van een partij die dit gaat uitvoeren. Dit omvat in elk geval de volgende diensten:

  1. een curator, die door programmatische sturing inhoud geeft aan de ambities en uitgangspunten zoals geformuleerd in de Projectnota Marineterrein Amsterdam en op basis daarvan het dagelijkse beheer en exploitatie van het publiek toegankelijke deel van het Marineterrein aanstuurt.
  2. een beheersorganisatie die onder aansturing van de curator het dagelijkse beheer en exploitatie van het Marineterrein uitvoert.

Een onderdeel van deze voorbereidingen is deze marktconsultatie. Met deze marktconsultatie willen wij het volgende bereiken:

  1. De markt informeren over de opgave waarvoor een oplossing wordt gezocht;
  2. Het verkrijgen van inzicht in het type marktpartijen dat deze opgave kan en wil uitvoeren;
  3. Het krijgen van input op de beheer- en exploitatieopdracht en de wijze van invulling hiervan;
  4. Het krijgen van input op de curatoropdracht, de rol van de curator en de wijze van invulling hiervan;
  5. Het krijgen van inzicht op de visie van de markt op het voorgestelde governancemodel;
  6. Het krijgen van inzicht op de visie van de markt op de twee scenario’s voor de positie van de curator.
  7. Het verkrijgen van input op de wijze waarop de markt voor de periode tot overdracht van het terrein door het Rijk aan een nieuwe eigenaar in tijdelijkheid kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit de Nota van Uitgangspunten en de projectnota.

Doelgroep
De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die het dagelijks beheer en exploitatie van het publiek toegankelijke deel van het Marineterrein en/of het curatorschap kunnen uitvoeren.

TenderNed
Deze marktconsultatie wordt geheel digitaal uitgevoerd in het aanbestedingsplatform TenderNed.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze marktconsultatie, kunt u zich hier aanmelden. U kunt hier ook terecht voor aanvullende vragen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Lukas Reinders
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod