Twee percelen grond
langs de Kapelweg
te De Bilt

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 december 2023 tot 23 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
langs de Kapelweg, De Bilt
Huidig gebruik:
Groenstrook, voetpad en parkeergelegenheid
Bestemming:
Verblijfsdoeleinden
Perceelgrootte:
ca. 740 m²

Voornemen tot overeenkomst: Twee percelen grond langs de Kapelweg in De Bilt

Update 23/1: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente De Bilt.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 23 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 31915 (Verkoop), De Bilt D 8707 en 8708".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond langs de Kapelweg in De Bilt.

  • Omschrijving type vastgoed: Twee percelen grond langs de Kapelweg in De Bilt
  • Kadastrale aanduiding: kadastrale gemeente de Bilt, sectie D, nummers 8707 en 8708
  • Perceeloppervlak: 740 m2
  • Vigerende bestemming: de percelen maken onderdeel uit van het bestemmingsplan
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Groenstrook, voetpad en parkeergelegenheid

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar zijnde de gemeente De Bilt, omdat het perceel zich leent om ingezet te worden ten behoeve van de openbare ruimte. Het onderhoud wordt reeds al uitgevoerd door de gemeente De Bilt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod