Perceel grond
nabij de Torenvalktocht
te Lelystad

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 22 december 2023 tot 24 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Torenvalktocht, Lelystad
Huidig gebruik:
Landbouwgrond
Bestemming:
Bos
Perceelgrootte:
ca. 9.950 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond gelegen nabij de Torenvalktocht te Lelystad

Update 24 januari 2024: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Lelystad.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 24 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 26306 (Verkoop), Perceel grond gelegen nabij de Torenvalktocht te Lelystad S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen nabij de Torenvalktocht te Lelystad. Het perceel grond maakt onderdeel uit van fase 1 van de wijk Warande en gaat voor een periode van 10 jaar worden gebruikt voor het plaatsen van een tijdelijke school. Daarna wordt het opgenomen in het ontwikkelprogramma van de wijk Warande.

  • Omschrijving type vastgoed: grond.
  • Adres: nabij de Torenvalktocht te Lelystad.
  • Kadastrale aanduiding: Lelystad A 1510.
  • Perceeloppervlak: circa 9.950 m2.
  • Vigerende bestemming: Bos.
  • Toekomstige planologische bestemming: Bos.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: n.v.t.
  • Ontsluiting van het vastgoed: de nieuwe eigenaar gaat een passende ontsluiting realiseren.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Lelystad t.b.v. de realisatie van een tijdelijke school. Dit omdat de gemeente Lelystad op basis van haar wettelijke taak een tijdelijke school dient te realiseren. Planologische wordt dit mogelijk gemaakt door een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het realiseren van de tijdelijk school. Voorwaarde is dat de huidige bestemming (bos) nadat de tijdelijke school is opgeven ongewijzigd blijft.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: M.A. Swart
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod