Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE De Liemers
Nabij Schans 13
te Westervoort

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 december 2023 tot 23 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nabij Schans 13, 6931 SG Westervoort
Perceelgrootte:
ca. 34.32.16 ha

Verhuur jachtrecht aan WBE De Liemers

“Update 26 januari 2024 : Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verhuur zal plaatsvinden aan WBE De Liemers".

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens te verhuren het jachtrecht voor de periode van 6 jaren van 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2030 op diverse percelen kadastraal bekend gemeente Westervoort:
Westervoort A 2816
Westervoort A 2818
Westervoort A 2819
Westervoort A 5907
Westervoort A 5908
Westervoort A 5774
Westervoort A 5777
Westervoort A 6377
Westervoort A 6378
Westervoort A 6944
Westervoort A 7503
Westervoort A 7508
Westervoort A 7513
Westervoort A 7514
Westervoort B 1417
Westervoort B 1418

Totale oppervlakte ca. 34.32.16 hectaren.

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming 2017 is het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van de Wildbeheereenheid.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft tot verhuur van het jachtrecht aan een specifieke partij dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van het jachtrecht.

Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de verhuur van het jachtrecht en voldoet u aan de criteria zoals gesteld bij de vastgoedinformatie, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 23 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verhuur van het jachtrecht alsnog op basis van een openbare verhuurprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 702955, Verhuur jachtrecht binnen beheergebied WBE De Liemers”.

Vastgoedinformatie
Met betrekking tot de jacht op de percelen kadastraal bekend gemeente Westervoort gelegen in de provincie Gelderland gelden de navolgende criteria:
1. Een wildbeheereenheid heeft een aaneengesloten werkgebied met een duidelijk geografische begrenzing.
2. Bij het vaststellen van het jachtgebied wordt gebruik gemaakt van de kaartlaag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarop de grenzen van de wildbeheereenheden zijn aangegeven.
3. Voornoemde percelen zijn volgens de kaartlaag van de KNJV gelegen binnen het beheergebied van WBE De Liemers.

Toelichting onderhandse verhuur
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de verhuur van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met Wildbeheereenheid De Liemers omdat het beleid is het jachtrecht uitsluitend te verhuren aan de Wildbeheereenheid binnen het betreffende jachtgebied, waarna het jachtrecht kan worden onderverhuurd aan de leden van Wildbeheereenheid De Liemers.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: R. Boerhof
E-mailadres: postbus.rvb.jacht@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod