Erfpacht / opstal t.b.v. batterijen perceel
Scherpenoordsdijk
te Geesteren

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Scherpenoordsdijk, , Geesteren
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 11.045 m²

Erfpacht-/opstalrecht t.b.v. batterijen nabij Scherpenoordsdijk Geesteren

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer.

Omschrijving
Staatsbosbeheer biedt een uitgifte in erfpacht en een recht van opstal aan t.b.v. batterijen voor duurzame energieopslag in Geesteren. Staatsbosbeheer zoekt een partij die voor eigen rekening en risico een batterij wil plaatsen en exploiteren. Deze partij dient zelf de benodigde vergunningen te verkrijgen. Staatsbosbeheer zal aan de hoogste bieder een uitgifte van erfpacht en een recht van opstal verlenen.

Bestemming
De huidige bestemming is natuur. De erfpachter is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.

Verkoopprocedure
Ge├»nteresseerden kunnen uiterlijk tot 24 januari 2024 voor 12:00 uur informatie opvragen bij de heer M. Brandt (m.brandt@staatsbosbeheer.nl ) middels een e-mail onder vermelding van: “Opvragen inschrijvingsleidraad inzake tender opstalrecht Geesteren“. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om, door het sturen van een reactie, in aanmerking te komen voor deze informatie.

Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbesteding als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. De (beoogde) uitkomst van deze inschrijf procedure is dan ook geen gunningsbesluit, maar een privaatrechtelijke rechtshandeling in de vorm van een overeenkomst. Hiertegen kan dan ook geen bezwaar en beroep worden ingediend .

Voor meer informatie over het object kunt u contact opnemen met M. Brandt van Staatsbosbeheer via m.brandt@staatsbosbeheer.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Dhr. M. Brandt
E-mailadres: m.brandt@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod