Percelen grond langs de N18
N18 nabij Groenloseweg
te Eibergen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 december 2023 tot 12 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Percelen grond Eibergen 0

Objectinformatie

Adres:
N18 nabij Groenloseweg, 7261 AM Eibergen
Huidig gebruik:
Bos
Bestemming:
Bos
Perceelgrootte:
ca. 36.531 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond langs de N18 Varsseveld-Enschede in de gemeente Berkelland

Update 15-01-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Gemeente Berkelland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 36239, zaaknummer 5964719 (Verkoop), Project N18 Varsseveld-Enschede in de gemeente Berkelland".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor percelen grond langs N18 Varsseveld-Enschede in de gemeente Berkelland.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond
  • Adres: nabij de Groenloseweg onder Eibergen
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Eibergen, sectie AB, nummers 323 gedeeltelijk en 965.
  • Perceeloppervlak: groot 106 m² en 36.425 m²
  • Vigerende bestemming: bos
  • Ontsluiting van het vastgoed: via openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met de Gemeente Berkelland omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur zijn een overheidstaak. Gelet op het voorgaande is de Gemeente Berkelland de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer J. de Lange
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod