Percelen grond
Rakekolkweg
te Rekken/Eibergen

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Rakekolkweg, Rekken/Eibergen
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 1.41.56 ha

Percelen grond Rekken/Eibergen

Update 01-02-2024: Reactietermijn om belangstelling te tonen is inmiddels verstreken. Verkoop zal plaatsvinden via de makelaar.

Verkoop
Percelen worden verkocht via makelaar middels een openbare inschrijving.

Omschrijving
Onderstaande percelen zijn gelegen aan het adres Rakekolkweg/Kienvenneweg te Rekken/Eibergen :
- Perceel grond met houtopstand, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 959, groot 0.16.10 hectare,
- Perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1329, groot 1.25.46 hectare,
Samen groot ca. 1.41.56 hectare.

Bestemming
Perceel 1329 is conform het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 bestemd als “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden” met gebiedsaanduiding “overige zone - aardkundig waardevol”. Op perceel 959 rust de bestemming "Groen – Landschapselement”.

Verkoopprocedure
Indien geïnteresseerden meegenomen willen worden in het verkoopproces, dienen zij hun belangstelling uiterlijk 31 januari 2024 kenbaar te maken bij de behandelend makelaar. Informatie over de percelen, het inschrijfformulier, uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden kunt u opvragen bij de makelaar. Deze informatie is terug te vinden op de website van de makelaar .

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Makelaars- en Rentmeesterskantoor Maalderink & Lutke Willink B.V.
Contactpersoon: de heer Ir. E.G.J. Schuerink
Telefoon: 0315-395420
E-mailadres: terborg-aog@egginkmaalderink.nl
Website: Makelaars- en Rentmeesterskantoor Maalderink & Lutke Willink B.V.

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod