Percelen grond
gelegen tussen de A27 en de Stichtseweg
te Blaricum

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 12 december 2023 tot 12 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen tussen de A27 en de Stichtseweg, Blaricum
Huidig gebruik:
Berm
Bestemming:
‘Groen’, ‘Waarde – Archeologie 5’ en ‘specifieke vorm van groen – wegen en verkeer toegestaan’
Perceelgrootte:
ca. 5.782 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen gelegen tussen de A27 en de Stichtseweg ter hoogte van Blaricum

Update 12/1: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan provincie Noord-Holland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35701 (Verkoop), Percelen gelegen tussen de A27 en de Stichtseweg ter hoogte van Blaricum".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen gelegen tussen de A27 en de Stichtseweg ter hoogte van Blaricum.

  • Omschrijving type vastgoed: Twee percelen grond in Blaricum
  • Adres: n.v.t.
  • Kadastrale aanduiding en perceeloppervlak: Kadastrale gemeente Blaricum, sectie C, nummers 5888 (groot ca. 718 m2) en 5889 (groot ca. 5.064 m2), totaal groot ca. 5.782 m2
  • Vigerende bestemming: De percelen maken deel uit van het bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’, dat is vastgesteld op 28 februari 2017. De percelen hebben als enkelbestemming ‘Groen’, dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ en functieaanduiding ‘specifieke vorm van groen – wegen en verkeer toegestaan’
  • Toekomstige planologische bestemming: De percelen zullen worden gebruikt voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding van Huizen naar Hilversum
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Berm
  • Ontsluiting van het vastgoed: De percelen zijn gelegen naast de Stichtseweg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak te verkopen aan de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S.M.M. Verbeek
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod