Perceel tuingrond nabij
Nieuwenhofweg 1
te Mill

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 15 december 2023 tot 17 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Nieuwenhofweg 1, Mill
Huidig gebruik:
Tuin
Bestemming:
Tuin
Perceelgrootte:
ca. 343 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel Mill D 2091

Algemene informatie
UPDATE 17 januari 2024: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar .

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37010 (Verkoop), Mill D 2091".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel tuingrond nabij Nieuwenhofweg 1 te Mill.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel
  • Adres: nabij Nieuwenhofweg 1 te Mill
  • Kadastrale aanduiding: Mill D 2091
  • Perceeloppervlak: 343 m²
  • Vigerende bestemming: agrarisch met waarden
  • Toekomstige planologische bestemming: tuin
  • Ontsluiting van het vastgoed: ontsluiting naar de openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met aangrenzend eigenaar, omdat op het te verkopen perceel de oprit naar het eigendom van de aangrenzend eigenaar ligt. Het overige deel is voor een groot deel door een eerdere eigenaar al ingericht als tuin. Het perceel is niet solitair te gebruiken. Daarmee is de aangrenzend eigenaar de enig logische toekomstig eigenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod