Percelen (openbaar) groen en wegen
gelegen langs de Hogesnelheidslijn en rijksweg A16 en A58 in de gemeente Breda
te Breda, Hazeldonk, Effen, Liesbos en Prinsenbeek

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 7 december 2023 tot 9 januari 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen langs de Hogesnelheidslijn en rijksweg A16 en A58 in de gemeente Breda, Breda, Hazeldonk, Effen, Liesbos en Prinsenbeek
Huidig gebruik:
(openbaar) groen en wegen
Bestemming:
Groen, natuur en verkeerd

Voornemen tot overeenkomst: percelen (openbaar) groen en wegen in de gemeente Breda

UPDATE 9 januari 2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 9 januari 2024 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017923 (Verkoop), Percelen (openbaar) groen en wegen in de gemeente Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Percelen (openbaar) groen en wegen in de gemeente Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen (openbaar) groen en wegen
  • Kadastrale aanduiding: diverse kadastrale percelen in Breda, Princenhage en Prinsenbeek
  • Vigerende bestemming: groen, natuur en verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: groen, natuur en verkeer
  • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse bestaande (aangrenzende) wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Breda, omdat hiervoor diverse bestuursovereenkomsten zijn aangegaan met de Staat (Infrastructuur en Waterstaat) en er vergaande contractuele overeenstemming is bereikt.

De percelen (openbaar) groen en wegen zijn al in gebruik, beheer en onderhoud bij de gemeente en de eigendom diende nog te worden overgedragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen de gemeente in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod