Pachtgronden Zeeland 2023 – Kavel 5, gelegen nabij de
Herbert H. Domweg
te Hoek

Pacht

De inschrijving is gesloten op 8 januari 2024.

0

Objectinformatie

Adres:
Herbert H. Domweg, Hoek
Huidig gebruik:
Bouwland
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 6.28.60 ha

Geliberaliseerde pacht in de provincie Zeeland

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 12 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincie Zeeland. In totaal gaat het om circa 176 hectare met de bestemming agrarisch en agrarisch met waarden.

Omschrijving kavel 5
Kavel 5 is gelegen nabij de Herbert H. Domweg te Hoek (Terneuzen). De kavel is 6.28.60 hectare groot.
De periode betreft 5 jaar en 8 maanden.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend gebruikt worden als bouwland.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt dan dient u er rekening mee te houden dat de kavel uitsluitend beteeld mag worden met gewassen die gecertificeerd zijn met het On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt-certificaat. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld rustgewassen. Bij het betelen van alle gecertificeerde (rust)gewassen dient de pachter zich voorts te allen tijde te houden aan het voorgeschreven bouwplan en roulatieverhouding.
Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot maandag 8 januari 2024, 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 19 februari 2024 plaatsvinden. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Vragen
Tot uiterlijk woensdag 3 januari 2024, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OIZeeland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod