Uitbreiding van en in erfpacht (her)uitgifte van percelen grond ten behoeve van Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
te Vught

Gegund

Voornemen tot overeenkomst procedure gesloten op dinsdag 2 januari 2024, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Lunettenlaan 600, 5253 NT Vught
Huidig gebruik:
Nationaal Monument Kamp Vught
Bestemming:
Cultuur en ontspanning
Perceelgrootte:
ca. 01.30.93 ha

Verlenging en uitbreiding erfpacht Nationaal Monument Kamp Vught

Update 2 januari 2024: Reactie termijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen bezwaarmakers gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om aan het huidige recht van erfpacht van diverse percelen te Vught ten behoeve van het Nationaal Monument Kamp Vught, met als einddatum 31 december 2025, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie A, nummer 1466 toe te voegen en gelijktijdig het recht van erfpacht opnieuw uit te geven aan de zittende erfpachter tot en met 31 december 2051.

Andere partijen konden voor dinsdag 2 januari 2024, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de (her)uitgifte van erfpacht op de genoemde percelen. Er hebben zich geen bezwaarmakers gemeld.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastrale percelen :
Gemeente Vught, sectie A, nummers 638, 656, 655 en nummer 1466.
De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van het museum genaamd ''Nationaal Monument Kamp Vught”.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtovereenkomst met de beoogde wederpartij die zittende erfpachter is. Op het nieuwe erfpachtrecht zijn de Algemene voorwaarden materieel beheer RWS Rijksvastgoedbedrijf 2020 van toepassing. Het gaat hierbij om een erfpachtrecht met een beoogde looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2051.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het recht van erfpacht (her) uit te geven aan de huidige erfpachter van de locatie.
Om andere partijen de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen de (her-)uitgifte van dit recht van erfpacht, publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf dit voornemen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: E. Van der Kooij
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod