Robbenoordweg 10 Wieringerwerf
Robbenoordweg
te Wieringerwerf

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 7 december 2023 tot 8 januari 2024, 12.00 was het mogelijke uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Robbenoordweg, Wieringerwerf
Huidig gebruik:
agrarisch erf
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 17338 ha

Voornemen tot overeenkomst: Robbenoordweg 10 te Wieringerwerf

Update 18 januari: De reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de huidige pachter.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 januari 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 38113 (Verkoop), Robbenoordweg 10".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het erfperceel met de daarop door de Staat gestichte hoeve en domeinschuur en een aangrenzende strook cultuurgrond, gelegen aan de Robbenoordweg 10 te Wieringerwerf.

  • Omschrijving type vastgoed: (toekomstig) erfperceel met opstallen
  • Adres: Robbenoordweg 10 te Wieringerwerf
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Wieringermeer, sectie I, nummer 3924, en nummer 789 (gedeeltelijk)
  • Perceeloppervlak: 1.73.38 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg
  • Bijzonderheden: in verpachte staat

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar en regulier pachter, vanwege een voorgenomen investering welke niet als pachtersinvestering kan worden aangemerkt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: L. Veenstra
E-mailadres: postbus.rvb.biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod