Twee percelen grond
gelegen aan de Rijksweg ter hoogte van parkeerplaats De Stolpen
te Schagerbrug

Te koop

Vanaf 4 december 2023 tot 14 maart 2024 is het digitale Biedboek beschikbaar.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Rijksweg ter hoogte van parkeerplaats De Stolpen, 1751 EE Schagerbrug
Huidig gebruik:
Openbaar grasland
Bestemming:
Agrarisch en Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 7.586 m²

Twee percelen grond te Schagerbrug

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt te koop aan via openbare inschrijving zonder voorselectie twee percelen grond gelegen nabij de Rijksweg te Schagerbrug.

Omschrijving en ligging
De percelen zijn gelegen nabij de Rijksweg te Schagerbrug. Het betreffen de percelen kadastraal bekend als gemeente Zijpe, sectie D, nummers 4952 (ca. 2.672 m² groot) en 4954 (ca. 4.914 m² groot) en hebben een gezamenlijk oppervlakte van ca. 7.586 m². Het betreft openbaar grasland gelegen naast een carpoolplaats.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente Schagen vallen de percelen onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’, vastgesteld op 22 april 2014. De bestemming is deels de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en deels de enkelbestemming ‘Verkeer’. Beide percelen hebben de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 6’ en ‘Waterstaat - Waterkering’. Ook kennen zij de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone – geurzone 150’ ‘overige zone – bollenconcentratiegebied’ en ‘overige zone - weidevogelleefgebied’.

Op 20 september 2022 is er een collegebesluit genomen door de gemeente Schagen om in principe in te stemmen om de percelen aan te merken als locatiekeuze voor de ontwikkeling van een gezondheidscentrum ter grootte van ca. 1.500 m² BVO ten behoeve van huisartsen en ruimte voor andere zorggerelateerde functies (apotheek, voedingsdeskundige, fysiotherapeut, etc.).

Op maandag 11 december 2023 heeft de gemeente Schagen het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijper huisartsen te Schagerbrug’ gepubliceerd conform art. 3.8 Wro. Vanaf dinsdag 12 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Schagen. Gedurende deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. De documenten betreffende dit ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.0441.BPzijperhuisartsen-ON01.

De Staat verkoopt de percelen “as is, where is” met de huidige bestemming en derhalve in de feitelijke, technische, milieukundige, commerciële, publiekrechtelijke, juridische en fiscale toestand waarin de percelen zich alsdan bevinden met alle kenbare en niet-kenbare gebreken. Elk risico dat het beoogde gebruik van de Koper niet mogelijk blijkt te zijn is voor Koper en verleent Koper geen enkele aanspraak jegens de Staat.

Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan en het collegebesluit wordt verwezen naar de website van de gemeente Schagen, te weten www.schagen.nl/www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoopprocedure
Het object zal verkocht worden via open inschrijving zonder voorselectie met onvoorwaardelijke biedingen.

Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en - voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen via deze pagina. Na vrijgave van het biedboek is deze beschikbaar op uw persoonlijke pagina.

Belangrijke datums
4 december 2023: start openbare inschrijving, Biedboek met bijlagen beschikbaar
Uiterlijk 14 maart 2024 om 11.00: uitbrengen biedingen (onvoorwaardelijk)
2 mei 2024 (in beginsel): gunning

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase (huidige status)
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (228 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: G. Hameleers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod