Perceel grond en waterbodem
Gelegen aan de Nijoeversweg in het buitengebied tussen Wapenveld en Vorchten
te Wapenveld

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf dinsdag 28 november 2023 tot woensdag 27 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto A-watergang Heerde M 2057 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Nijoeversweg in het buitengebied tussen Wapenveld en Vorchten, 8193 KD Wapenveld
Huidig gebruik:
A-watergang
Bestemming:
Water
Perceelgrootte:
ca. 12.575 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond en waterbodem, gelegen aan de Nijoeversweg in het buitengebied tussen Wapenveld en Vorchten

Update 28 -12-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan het waterschap Vallei en Veluwe.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk woensdag 27 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 36090 (Verkoop), Heerde M 2057".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een A-watergang, gelegen aan de Nijoeversweg in het buitengebied tussen Wapenveld en Vorchten.

  • Omschrijving type vastgoed: watergang
  • Adres: gelegen aan de Nijoeversweg in het buitengebied tussen Wapenveld en Vorchten
  • Kadastrale aanduiding: Heerde M 2057
  • Perceeloppervlak: 12.575 m²
  • Vigerende bestemming: water
  • Toekomstige planologische bestemming: water

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met het waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur (A-watergang) alsmede ten behoeve van de taakuitoefening van het waterschap.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedberijf
Contactpersoon: De heer N. Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod